Είστε εδώ

Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η  ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της ή/και τα συναλλακτικά ήθη. Η  ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕ. αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή μέσω της ιστοσελίδας του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν αναφέρεται σε παραγγελίες τις οποίες έχετε ήδη πραγματοποιήσει πριν από τις αλλαγές αυτές. Παρακαλούμε ελέγχετε τακτικά τη σελίδα στο κάτω μέρος του site «όροι χρήσης» για κάθε αλλαγή ή τροποποίηση. Αποδεδειγμένη ακυρότητα κάποιου όρου ή δικαστική κήρυξή του ως ανίσχυρου δεν επηρεάζει το κύρος των λοιπών ή της παρούσας συμφωνίας στο σύνολό της. 

H χρήση των υπηρεσιών του στο www.megagiannis.gr συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή των Όρων Χρήσης. Παρακαλούμε διαβάστε τους προσεκτικά.

 

Α/ Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας-δικαίωμα χρήσης υπηρεσιών

Η ιστοσελίδα www.megagiannis.gr αποτελεί  επίσημη ηλεκτρονική υπηρεσία της ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕ. Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων που αναρτάται από την ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕ, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας μας ή και τρίτων και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. H χρήση των υπηρεσιών του www.megagiannis.gr  και η ολοκλήρωση της παραγγελίας σας δια της καταβολής του προβλεπόμενου τιμήματος, σας δίνει ένα περιορισμένο , όχι αποκλειστικό, αμεταβίβαστο δικαίωμα να κάνετε χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας, μόνο όμως για προσωπική και όχι για εμπορική, αθέμιτη ή άλλου είδους από την προβλεπόμενη χρήση.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταφόρτωση (downloading), χρήση λογισμικού ή μεθόδων τεχνολογίας, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου των επιμέρους διαδικτυακών τόπων. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, downloading, ανακοίνωση, διάδοση, μετάδοση ή κάθε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της  ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕ, ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, οι εικόνες, τα λογότυπα και τα διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕ  ή/και την ηλεκτρονική της υπηρεσία, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της  ΜΕΓΑΓΙΑΝΗΣ ΑΕ ή/και του  www.megagiannis.gr ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεσή τους στις ιστοσελίδες  www.megagiannis.gr  δε θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.  

 

Β/ Υποχρεώσεις Χρήστη

Οι χρήστες των ιστοσελίδων της ηλεκτρονικής υπηρεσίας,  www.megagiannis.gr  αποδέχονται και δεσμεύονται ότι δε θα χρησιμοποιούν αυτές και την ηλεκτρονική υπηρεσία της  ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕ για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε παράνομου, βλαβερού, απειλητικού, προσβλητικού, ενοχλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού, χυδαίου, άσεμνου ή λιβελογραφικού περιεχομένου. Κάθε τέτοια πράξη αποτελεί παραβίαση του απορρήτου τρίτων, εκφράζει εμπάθεια, φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις και δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο. Το ως άνω περιεχόμενο δεν επιτρέπεται σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις να μεταδοθεί. Επίσης, δεν επιτρέπεται να παραβιάζει ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, να περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα, να παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής και να παρενοχλεί τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο, ή να χρησιμοποιηθεί για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

 

Γ/ Εφαρμοστέο δίκαιο- παρέκταση αρμοδιότητας

Για κάθε επίλυση εκ διαφοράς που τυχόν προκύψει από την ερμηνεία ή εφαρμογή της παρούσας σύμβασης ή από την χρήση των υπηρεσιών της www.megagiannis.gr αρμόδια είναι τα καθ ύλην δικαστήρια της πόλεως των Αθηνών. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό δίκαιο.

 

Δ/ Περιορισμός ευθύνης

 Η  ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕ ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια σε περίπτωση καθυστέρησης στην ολοκλήρωση παραγγελθέντων υπηρεσιών ή σε περίπτωση ανεπιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας παραγγελίας. Η ηλεκτρονική υπηρεσία της ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕ με την ονομασία www.megagiannis.gr ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν τεχνικά προβλήματα παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον εν λόγω δικτυακό τόπο ή κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του σε αυτόν και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης η  ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας www.megagiannis.gr Οι άνθρωποι της ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕ και της ηλεκτρονικής υπηρεσίας www.megagiannis.gr καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την  εξυπηρέτησή σας, αλλά δεν φέρουν καμία ευθύνη για καθυστερήσεις ή ματαιώσεις σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όπως λ.χ ακραίων καιρικών φαινομένων (σεισμοί, «τσουνάμι» κλπ), σε περίπτωση προγραμματισμένων ή/και απρογραμμάτιστων απεργιακών κινητοποιήσεων γενικών ή του κλάδου του εμπορίου που μας αφορά/τελωνείων, απεργία τραπεζών κοκ και γενικά σε κάθε περίπτωση για την οποία δεν δύνανται να ελέγξουν, όπως λ.χ σε περίπτωση απώλειας  της παραγγελίας σας από το μέσο το οποίο επιλέξατε ή από αμέλεια του μέσου να ολοκληρώσει την παραγγελία. Στις περιπτώσεις συνθηκών ανωτέρας βίας, το  www.megagiannis.gr εφόσον ενημερωθεί εγκαίρως θα επικοινωνεί με το μέσο και εσάς προκείμενου να λάβετε κάθε σχετική ενημέρωση και σχετική επιστολή από το μέσο (όπου αυτό παρέχετε) για τον λόγο που συνέβη το γεγονός καθώς και την επόμενη ημέρα που μπορεί να πραγματοποιηθεί η παραγγελία.  Η ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕ και η ηλεκτρονική υπηρεσία www.megagiannis.gr δεν υποχρεούται να διατηρεί αρχείο των παραγγελιών σας με τις καταχωρίσεις των εντολέων τους. Επίσης, δεν ευθύνεται για άλλες υπηρεσίες ή πληροφορίες που παρέχονται σε εσάς μέσω της ιστοσελίδας μας, αλλά δεν προέρχονται από εμάς.