Είστε εδώ

Επισκευή Φανοποιείας

Είτε πρόκειται για την επισκευή αμαξώματος ή την αντικατάσταση μερών του αυτοκινήτου σας μπορείτε να επισκεφτείτε το πιστοποιημένο φανοποιείο μας. Το φανοποιείο μας πληροί όλες τις προδιαγραφές του κατασκευαστή Mercedes-Benz και μπορεί να σας παρέχει υπηρεσίες οποιουδήποτε είδους επισκευής και υποστήριξης. Μέσα από τις διαρκείς εκπαιδεύσεις στην χρήση των υλικών και των νέων τεχνολογιών  αλλά ακόμα περισσότερο με την εμπειρία πάνω από 30 ετών μπορούμε να επισκευάσουμε το δικό σας αυτοκίνητο με την ποιότητα και τα υψηλά πρότυπα ασφάλειας που θέτει ο κατασκευαστής..